ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг у сфері розваг

м. Ужгород 16 листопада 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дрім Парк» (надалі – Товариство), в особі директора Купара Андрія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, підписанням цього Договору робить публічну пропозицію необмеженому колу споживачів – фізичних осіб (надалі – Споживачі, а кожен окремо – Споживач) та бере на себе зобов’язання надавати послуги кожному, хто до нього звернеться, на умовах та в порядку, що встановлені цим публічним договором про надання послуг у сфері розваг (надалі – Договір).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ОФЕРТА

1.1. Цей Договір є публічним договором та договором приєднання у розумінні статей 633 та 634 Цивільного кодексу України.

1.2. За цим Договором Товариство бере на себе зобов’язання надавати Споживачеві комплекс послуг у сфері розваг та відпочинку на території тюбінг парків «Dream Park» (відкритих площинних комплексних майданчиків для фізкультурно-оздоровчих занять) на території України (надалі – Парки, а кожен окремо – Парк). Перелік Парків визначається у додатках до цього Договору.

1.3. Дія цього Договору не поширюється на послуги тюбінг парків «Dream Park» за межами України.

1.4. Дія цього Договору не поширюється на організацію та проведення корпоративних заходів, та групових заходів, які передбачають закриття Парку для відвідування Споживачів під замовлення відповідної групи, умови яких регламентуватимуться окремими договорами.

1.5. Сторона гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.6. Підписанням та розміщенням цього Договору на веб-сайті www.dreampark.top (надалі – Сайт) Товариство робить пропозицію необмеженому колу Споживачів щодо його укладання (оферту).

1.7. Повною і безумовною відповіддю Споживача про прийом пропозиції Товариства (акцептом) є придбання Споживачем будь-якого товару чи послуги на території Парку або перебування на території Парку окрім як з метою ознайомлення з умовами цього Договору. Споживач вважається таким, що приєднався до цього Договору, а договір між Сторонами, відповідно, укладеним з моменту акцепту Споживачем оферти Товариства.

1.8. Прийняттям оферти Товариства Споживач гарантує та підтверджує, що він у повному обсязі ознайомився з умовами цього Договору, послугами Парку, їх особливостями, обсягом та умовами надання, умовами та правилами перебування на території Парку, приймає їх в повному обсязі та зобов’язується їх виконувати.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах та в порядку, що встановлені цим Договором, Товариство за плату надає Споживачеві наступні послуги:

2.1.1. Забезпечення можливості користування тюбінговими трасами Парку виключно на тюбах Товариства в межах придбаного Споживачем обсягу Послуг;

2.1.2. Забезпечення функціонування точок продажу продуктів харчування (напоїв, снеків, готової їжі) на території Парку;

2.1.3. Забезпечення функціонування камер схову речей та санвузлів на території Парку;

2.1.4. Забезпечення можливості перебування Споживача на території Парку;

2.1.5. Забезпечення можливості використання Споживачем загальнодоступного обладнання Парку;

2.1.6. Забезпечення анімації на території Парку;

2.1.7. Забезпечення нагляду за дітьми у спеціально відведених для цього зонах;

2.1.8. Інші супутні послуги, що можуть відрізнятися, в залежності від Парку.

2.2. Споживач, зі свого боку приймає послуги Товариства та оплачує їх на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

2.3. Для виконання умов цього Договору Товариство має право на власний розсуд залучати третіх осіб.

2.4. Діяльність операторів з продажу продуктів харчування на території Парку не покривається умовами цього Договору, а зобов’язання Товариства обмежуються лише забезпеченням можливості їх функціонування шляхом укладання відповідних договорів з такими операторами. Умови купівлі- продажу продуктів харчування на території Парку визначаються безпосередньо операторами.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг визначається Товариством щодо кожного Парку окремо та може час від часу змінюватись за одноосібним рішенням Товариства. Тарифи на послуги Товариства для Споживачів визначаються в додатках до цього Договору й розміщуються на Сайті та на території відповідного Парку.

3.2. Вартість послуг вважається зміненою наступного робочого дня відповідного Парку з моменту прийняття Товариством рішення про перегляд тарифів, якщо інше не буде вказано в самому рішенні. Упродовж робочого дня вартість послуг є незмінною з моменту відкриття відповідного Парку для відвідувачів і до моменту його закриття.

3.3. Спосіб оплати визначається щодо кожного Парку окремо, та може включати всі або деякі з наступних:

3.3.1. оплату карткою або готівковими коштами в касі Парку;

3.3.2. оплату карткою або готівковими коштами через термінал самообслуговування та території Парку;

3.3.3. оплату карткою онлайн через Сайт.

3.4. В залежності від Парку, на його території можуть використовуватись безконтактні платіжні засоби (картки) з окремим персоніфікованим або неперсоніфікованим абонентським рахунком, який поповнюється одним зі способів оплати, згідно п. 3.3 цього Договору. Умови використання таких платіжних засобів визначаються окремо для кожного Парку та визначаються в додатках до цього Договору.

3.5. У разі пошкодження або втрати Споживачем квитка, абонементу або платіжного засобу, їх заміна не здійснюється, квитки, абонементи, платіжні засоби відновленню не підлягають.

3.6. Повернення сплачених Споживачем коштів або зниження вартості Послуг відбувається лише у випадку виникнення технічних несправностей обладнання Парку, що призводить до неможливості використання Споживачами тюбінгових трас. Повернення коштів здійснюється лише у відповідності до норм чинного законодавства України, а саме: при наявності фіскального чека що підтверджує оплату послуг, або іншого розрахункового документу, при оплаті способами, визначеними в п. 3.3.2 та 3.3.3 цього Договору), та документу, що посвідчує особу. В інших випадках кошти за оплачені Споживачем послуги поверненню не підлягають.

3.7. У разі порушення Споживачем умов цього Договору, внаслідок чого Споживач буде змушений залишити територію Парку, сума сплачених Споживачем коштів поверненню не підлягає.

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Цим Договором визначаються загальні умови надання Послуг, які можуть бути уточнені для кожного Парку окремо у додатках до цього Договору.

4.2. Споживач має право перебувати на території Парку лише у години роботи Парку, встановлені Товариством для відповідного Парку. Інформація про режим роботи Парку розміщена на території Парку та на Сайті.

4.3. Споживач самостійно приймає рішення про тривалість свого перебування на території Парку та види послуг, які він хоче споживати, у межах режиму роботи Парку.

4.4. Загальна кількість Споживачів, які одночасно можуть перебувати на території Парку, обмежена і визначається Товариством в односторонньому порядку для кожного Парку окремо.

4.5. Оплатою послуг Споживач підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору, вони йому зрозумілі і Споживач безумовно погоджується дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду перебування в Парку.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

5.1. Споживачі зобов’язані шанобливо ставитися до персоналу Парку, його майна та інших Споживачів, дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки та моралі, не порушувати громадський порядок, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих та майна Парку.

5.2. На території Парку категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.

5.3. На території Парку забороняється проводити торгову, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного письмового дозволу Товариства. Фото- і відеозйомка Споживачами дозволяється виключно в приватних цілях, без використання обладнання професійного рівня. При цьому Споживач надає Товариству повну та безвідкличну згоду на некомерційний публічний показ, відтворення, і розповсюдження фото- та відео матеріалів на офіційному сайті Товариства, сторінках в соціальних мережах, та з метою презентації його діяльності, зокрема й на інформаційно-довідкових стендах на території Парку.

5.4. На територію Парку забороняється приносити продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених.

5.5. Забороняється приносити на територію Парку вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, вибухові, легкозаймисті, токсичні речовини, речовини, що мають сильний та/або різкий запах, інші речі, що становлять небезпеку або створюють дискомфорт для оточуючих.

5.6. Забороняється приходити на територію Парку з тваринами, птахами, рептиліями та будь- якими іншими живими істотами.

5.7. Забороняється відвідувати Парк з ознаками вірусних респіраторних інфекцій (підвищена температура, нежить), з відкритими ранами, інфекційними, шкірними, іншими видами захворювань та з ознаками недостатньої гігієни.

5.8. Забороняється заходити в технічні і службові приміщення на території Парку.

5.9. Паління та вживання алкогольних напоїв заборонено на всій території Парку, окрім спеціально відведених для цього місць.

5.10. Парк є громадським місцем та місцем сімейного відпочинку. На території Парку забороняється використання нецензурної лайки.

6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕБУВАННЯ У ПАРКАХ

6.1. При перебуванні на території Парку гранично допустимої Товариством кількості Споживачів, з метою забезпечення комфорту та безпеки Споживачів, Товариство має право тимчасово відмовити у наданні послуг та у відвідуванні Парку особам, які бажають скористатися послугами відповідного Парку.

6.2. З метою забезпечення комфорту та безпеки Споживачів, Товариство має право заборонити знаходитись на території Парку особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також особам, які не реагують на вимоги працівників Парку щодо безпеки або зауваження щодо поведінки, не дотримуються умов цього Договору.

6.3. На території Парків забороняється перебування осіб, інформацію про яких включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

6.4. З метою забезпечення комфорту та безпеки Споживачів, товариство має право відмовити у наданні Послуг та не допускати на територію Парків осіб, яким раніше було відмовлено у наданні послуг внаслідок їх перебування у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також осіб, які були затримані на території будь-якого з Парків за вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення.

6.5. З метою забезпечення виконання п. 6.2 – 6.4 цього Договору, Товариство, не пояснюючи причин, має право викликати поліцію та/або службу охорони з метою приведення поведінки відповідних осіб до загальноприйнятих норм або примусового їх виведення за територію Парку.

6.6. З метою забезпечення безпеки Споживачів робота Парку може бути припинена внаслідок складних погодних умов, як то сильні опади, зниження температури повітря нижче -27С°, вітер з поривами швидкістю понад 15 м/с тощо. Персонал Парку забезпечує інформування Споживачів про необхідність залишити Парк. Погіршення погодних та/або пов’язане з цим закриття Парку не є підставою для перегляду вартості послуг та повернення грошових коштів Споживачам.

7. ДІТИ

7.1. Діти у віці до 14 років можуть відвідувати парк лише в супроводі повнолітніх.

7.2. Одна повнолітня особа може супроводжувати:

7.2.1. не більше 10 дітей у віці від 10 (десяти) років;

7.2.2. не більше 5 (п’яти) дітей віком від 5 (п’яти) до 10 (десяти) років;

7.2.3. не більше 3 (трьох) дітей віком до 5 (п’яти) років.

7.3. Дітям зростом до 1 (одного) метру забороняється здійснювати самостійний спуск на тюбінговій трасі (без дорослого у тюбі).

7.4. Відповідальність за дотримання дітьми умов цього Договору, правил техніки безпеки та дії дітей несе особа, яка їх супроводжує.

7.5. Особи, які супроводжують дітей, на території Парку зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, роз’яснити дітям загальні норми безпеки та правил поведінки, правила спуску тюбінговими трасами тощо, слідкувати за дотриманням дітьми таких правил.

7.6. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Парку.

7.7. Відповідальність за травмування дитини у разі недотримання загальних норм безпеки, ігнорування інструкцій персоналу Парку та правил спуску тюбінговими трасами несе дорослий, який супроводжує дитину.

7.8. На території Парку можуть надаватися платні Послуги щодо догляду за дітьми у спеціально відведених для цього зонах (надалі – Дитячі зони). При передачі дитини під нагляд у Дитячу зону, особа, що її супроводжує, зобов’язана заповнити заяву-розписку за встановленою Парком формою, зазначивши всі необхідні дані для зв’язку з супроводжуючою особою та батьками дитини, та/або їх розшуку.

8. ТЮБІНГОВІ ТРАСИ

8.1. На території Парку дозволяється використовувати виключно тюби, що належать Товариству. Будь-які інші тюби, пристрої або засоби до спуску на трасі не допускаються.

8.2. Під час підготовки до спуску та перебування на тюбінговій трасі Споживачі повинні неухильно дотримуватись інструкцій працівників Парку з метою попередження травмування себе та інших Споживачів.

8.3. Перед першим допуском до спуску відповідальний працівник Парку проводить інструктаж з безпеки користування тюбами та спуску. У випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні тюбами або спуску трасою, Споживач зобов’язаний задати їх відповідальний працівник Парку до початку спуску. Забороняється спускатись трасою без проходження інструктажу.

8.4. Перед спуском на тюбі необхідно зайняти у ньому сидяче положення, відповідно до конструкції тюбу, підняти ноги на триматися за ручки тюба. Спуск тюбу розпочинається виключно відповідальним працівником Парку та за умови відсутності явної (очевидної) небезпеки для Споживачів.

8.5. Після завершення спуску необхідно якомога швидше звільнити трасу.

8.6. Після завершення спусків (за вичерпанням оплачених спусків, часу або за бажанням Споживача) Споживач повертає тюб у зону видачі.

8.7. Доступ до спуску можу бути припинений Товариством з технічних причин на період проведення відповідних робіт.

8.8. При користуванні тюбінговими трасами забороняється:

8.8.1. виконувати спуск, обіймаючи в тюбі положення, яке не відповідає п. 8.4 цього Договору (на животі, на руках, вприсядку тощо);

8.8.2. залишати тюби в будь-яких місцях, окрім зони видачі тюба та виносити тюби за межі Парку;

8.8.3. здійснювати спуск двом дорослим в одному тюбі;

8.8.4. здійснювати самостійний спуск дитині зростом до 1 (одного) метру без дорослого у тюбі.

8.9. Споживач визнає та на власний ризик погоджується з тим, що:

8.9.1. перебування на тюбінгових трасах та використання тюбів може бути пов’язане з зіткненнями з іншими Споживачами та об’єктами, що знаходяться на трасі або її оточують, падіннями, травмами, обмороженням кінцівок, переохолодженням, перенапруженням, інфарктом, інсультом тощо;

8.9.2. під час спуску Споживач втрачає контроль над управлінням, не впливає на траєкторію руху та швидкість тюбу;

8.9.3. Товариство інструктує та реагує на порушення безпеки спусків іншими Споживачами, проте не несе відповідальність за їх дії;

8.9.4. спуски на трасах відбуваються на значній швидкості, яка може непередбачувано змінюватись; Товариство не несе відповідальність за правильність оцінки ризиків під час початку руху тюбу, які гуртуються на прогнозах за звичайних умов руху тюбу;

8.9.5. Товариство не несе відповідальності за будь-які результати та наслідки використання Споживачем тюбів та тюбінгових трас.

9. БЕЗПЕКА

9.1. При найменших ознаках нездужання або при отриманні травм Споживач має право звернутися до адміністрації Парку для отримання домедичної допомоги та, за необхідності, виклику швидкої медичної допомоги.

9.2. Споживач зобов’язується утриматись від спусків на тюбінгових трасах за наявності серцево- судинних захворювань, які можуть загостритись в результаті стресу під час спуску.

9.3. У разі виявлення на території Парку підозрілих предметів, безхазяйних речей, випадків травмування інших відвідувачів Парку, споживач повідомляє про це адміністрацію Парку.

9.4. У разі евакуації, Споживачі зобов’язані неухильно дотримуватись інструкцій працівників Парку слідувати визначеними працівниками Парку маршрутами евакуації.

9.5. У випадку шкоди, нанесеної здоров’ю і/або особистим речам Споживача, він повинен звернутися до адміністрації Парку для фіксації місця, часу і обставин події в день настання такої події.

9.6. Товариство не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Споживачам внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або інших подій, що виникли через недбалість зі сторони Споживача та/або третіх осіб, та/або внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, рекомендацій працівників Парку, та/або внаслідок дій третіх осіб.

9.7. Для зручності Споживачів, на території Парку обладнані камери схову. Товариство не є професійним зберігачем та не приймає речі Споживачів на зберігання. За жодних обставин Товариство не несе відповідальність за збереження речей Споживачів у камерах схову.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту Споживачем оферти Товариства, у відповідності до п. 1.7 цього Договору. Цей Договір діє протягом усього періоду перебування Споживача в Парку або до моменту розірвання Договору з підстав, визначених умовами цього Договору та/або нормами чинного законодавства України.

10.2. Від імені неповнолітніх осіб оферта Товариства акцептується особами, які їх супроводжують.

10.3. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір. Зміни вступають в силу наступного дня після публікації на Сайті оновленої редакції Договору, якщо інший термін вступу змін в силу не буде визначений окремо під час публікації.

10.4. Цей Договір може бути розірвано:

10.4.1. Споживачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуги, зокрема й внаслідок залишення Споживачем Парку;

10.4.2. Товариством в односторонньому порядку без повернення сплачених і не використаних Споживачем коштів, у разі істотного порушення Споживачем умов цього Договору.

10.4.3. Товариством в односторонньому порядку з поверненням сплачених і не використаних Споживачем коштів, за умови, якщо Товариство вважає цього Споживача небажаною для відвідування Парку особою, без пояснення Споживачеві причин.

10.4.4. На інших підставах, передбачених умовами цього Договору та чинним законодавства України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, СПОРИ

11.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань щодо цього Договору винна Сторона несе відповідальність за збитки, заподіяні іншій Стороні у відповідності до положень цього Договору та чинного законодавства.

11.2. Споживач зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати шкоду, яку ним або дітьми, яких він супроводжує, завдано Товариству, іншим Споживачам та/або третім особам на території Парку.

11.3. Товариство не несе відповідальності за будь-які травми, ушкодження, хвороби та їх наслідки, які виникли в результаті відвідування Парку. Сторони узгодили, що обсяг відповідальності Товариства в будь-якому разі не може перевищувати сплаченої Споживачем вартості послуг.

11.4. Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів.

11.5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11.6. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин надзвичайного характеру, що виникли після укладення цього Договору, за умови, що їх настання, усунення або запобігання не залежало від волі Сторін, як то військові дії, стихійні лиха, пожежі, прийняття державними органами актів, правомірні та неправомірні дії державних органів та посадових осіб тощо. На вимогу вправної Сторони наявність форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документом, виданим компетентним органом державної влади або сертифікатом Торгово-промислової палати. Обставини, про які публічно повідомлено органами державної влади додатковому доказуванню не підлягають.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору можуть бути включені до баз персональних даних Сторін.

12.2. Приєднанням до цього Договору Споживач надає Товариству згоду на обробку особистих персональних даних Споживача у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи у базах персональних даних, з метою забезпечення надання послуг за цим Договором, забезпечення належного нагляду за дітьми, яких Споживач супроводжував, з рекламною, маркетинговою та статистичною метою. Укладенням Приєднанням до цього Договору Споживач підтверджує, що від повідомлений про свої права, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Директор ТОВ «Дрім Парк» /Купар А.В./